Grug

Muse

bardd, golygydd, beiciwr //

poet, editor, biker 

PWY // WHO

Mae Grug Muse yn fardd, golygydd, perfformwraig ac addysgwraig. Mae'n un o sylfaenwyr a golygyddion cylchgrawn  Y Stamp  ac fe gyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf,

Ar Ddisberod, gyda Barddas yn 2017.

Mae hi'n un o breshwylwyr Ulysses Shelter 2020, ac yn ddeilydd Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru 2020. 

Mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi mewn cyhoeddiadau yn cynnwys O'r Pedwar Gwynt, Barddas, Poetry Wales, Panorama: the journal of intelligent travel ac eraill. Roedd yn un o Awduron wrth eu gwaith Gwyl y Gelli 2018-19, ac fe ennillodd y gadair yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn 2013, a chadair yr eisteddfod ryng-golegol yn 2019.

Mae'n gweithio ar hun o bryd ar brosiect doethurol ym Mhrifysgol Abertawe, dan nawdd y Ganolfan yr AHRC ar gyfer Ymchwil Doethurol mewn Astudiaethau Celtaidd. 

Grug Muse is a poet, editor, performer and educator. She is one of the editors and founders of  Y Stamp literary magazine, and is the author of Ar Ddisberod, published in 2017 with Barddas.

 

She is a 2020 Ulysses Shelter Resident, and holds an Authors Scholarship from Literature Wales for 2020.  

Her work has appeared in O'r Pedwar Gwynt, Barddas, Poetry Wales, Panorama: the journal of intelligent travel, and other publications. She was a Hay writer at work 2018-19, and was the winner of the Chair at the Urdd National Eisteddfod in 2013, and the inter-collegiate chair in 2019.  

She is currently working on a PhD on Welsh travel writing written about Latin America, funded by he AHRC Centre for Doctoral Training in Celtic Studies. 

 
 

Mae Grug yn lenor sydd yn gweithio mewn sawl ffurf- barddoniaeth, ysgrifau, dramâu, adolygiadau a straeon byrion. Mae ei cherddi wedi ymddangos mewn antholegau fel When they start to love you as a machine you should run (New River Press, 2019), Cheval 11 (Parthian, 2018) a Cyfrol Gŵyl y Ferch (Gŵyl y Ferch, 2019). Hi yw awdures y gyfrol Ar Ddisberod (Barddas, 2017) a’r pamffled Llanw + Gorwel (annibynnol, 2019). Mae hi’n perfformio ei gwaith yn rheolaidd mewn nosweithiau fel ‘Bragdy’r Beirdd’ a ‘Where I’m Coming From’.

Mae ei hysgrifau wedi ymddangos yn O’r Pedwar Gwynt a Poetry Wales, a bydd ysgrif ganddi yn ymddangos yn y gyfrol Nothing About Us (Parthian, arfaethedig).

Hi yw golygydd y gyfrol Blodeugerdd 2020 ac mae hi hefyd yn olygydd ar y prosiect Welsh, plural.

Grug is an author that works across many forms- poetry, essays, scripting, reviewing and short stories. Her poems have appeared in anthologies such as 

When they start to love you as a machine you should run (New River Press, 2019), Cheval 11 (Parthian, 2018) and Cyfrol Gŵyl y Ferch (Gŵyl y Ferch, 2019). She is the author of

Ar Ddisberod (Barddas, 2017) and the pamphlet Llanw + Gorwel (independent, 2019). She performs her work regularly at event such as ‘Bragdy’r Beirdd’ and ‘Where I’m Coming From’.

Her essays have appeared in O’r Pedwar Gwynt and Poetry Wales, and an essay by her will appear in Nothing About Us (Parthian, upcoming).

She is the editor of the Blodeugerdd 2020, forthcoming with Cyhoeddiadau'r Stamp, and is also and editor on the Welsh, plural project.

 

CYSWLLT // CONTACT

I gysylltu am gomisiwn, gweithdy neu sgwrs // To get in touch to discuss comissions, workshops or to chat:

/ elan.grug@gmail.com /

Dilynwch//Follow me:

  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
 
© 2023 by Andy Decker. Proudly created with WIX.COM
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now